Haku

Vastuullisen työnantajan periaatteet

Coor on mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa, ja olemme sitoutuneet vastuullisen työnantajan kuuteen tärkeään periaatteeseen. Haluamme olla mukana luomassa entistä parempaa työelämää.

Coor on vastuullinen työnantaja

Coor on sitoutunut kuuteen vastuullisen työnantajuuden periaatteeseen. 

1. Syrjimättömyys
Erilaisuus on rikkautta. Toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön perustana on kaikkien työntekijöiden yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Emme salli syrjintää emmekä liioin suosimistakaan sukupuolen tai syntyperän perusteella. Coorissa tilanteisiin puututaan matalalla kynnyksellä.

2. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi
Elämä on yllätyksellistä, eikä kaikkia tilanteita voi aina ennakoida. Tilanteet voivat toisinaan kuormittaa työntekijää. Coorin tehtävänä vastuullisena työnantajana on kuunnella työntekijää ja toimia joustavasti elämän eri vaiheissa.

3. Esihenkilötyöhön panostaminen
Hyvä esihenkilö kuuntelee ja on läsnä. Vastuullisen työnantajuuden yhtenä keskeisenä elementtinä on ihmislähtöinen ja kuunteleva esihenkilötyö. Coor panostaa johtamiskäytäntöjen ja ihmissuhdetaitojen kehittämiseen. Varmistamme, että henkilöstömme saa työstään palautetta ja että myös henkilöstöllämme on mahdollisuus antaa palautetta säännöllisesti esimerkiksi kehityskeskusteluissa ja henkilöstötutkimuksessa. 

4. Työn merkitys ja työssä kehittyminen
Henkilöstön on tärkeää kokea, että omalla työpanoksella ja työn sisällöllä merkitystä. Coor haluaa varmistaa työntekijän kehittymisen, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen. Tavoitteenamme on, että henkilöstön työn merkitys näkyy yhteisissä arvoissamme ja että toimimme eettisesti ja ekologisesti.

5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Noudatamme kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. Varmistamme, että palkka maksetaan aikataulun mukaisesti ja oikein. 

6. Hyvä hakijakokemus
Meille on tärkeää, että työnhaku ja siihen liittyvä hakuprosessi etenevät sujuvasti alusta loppuun. Meille kaikki hakijat ovat arvokkaita. Coorissa panostamme siihen, että  viestimme asianmukaisesti rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tulisikaan valituksi.