Vastuullinen työnantaja

Coor on vastuullinen työnantaja, ja huolehdimme siitä, että työn tekemisen perusasiat ovat meillä kunnossa. Haluamme olla mukana luomassa entistä parempaa työelämää.

Coor on vastuullinen työnantaja
Vastuullisen työnantajan periaate_syrjimättömyys

Erilaisuus on rikkautta. Toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön perustana on kaikkien työntekijöiden yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Emme salli syrjintää emmekä suosimista sukupuolen tai syntyperän perusteella. Coorissa tilanteisiin puututaan matalalla kynnyksellä.

Vastuullisen työnantajan periaate: työelämän tasapaino

Elämä on yllätyksellistä, eikä kaikkia tilanteita voi aina ennakoida. Tilanteet voivat toisinaan kuormittaa työntekijää. Coorin tehtävänä vastuullisena työnantajana on kuunnella työntekijää ja toimia joustavasti elämän eri vaiheissa.

Vastuullisen työnantajan periaate: esihenkilötyöhön panostaminen

Hyvä esihenkilö kuuntelee ja on läsnä. Vastuullisen työnantajuuden yhtenä keskeisenä elementtinä on ihmislähtöinen ja kuunteleva esihenkilötyö. Coor panostaa johtamiskäytäntöjen ja ihmissuhdetaitojen kehittämiseen. Varmistamme, että henkilöstömme saa työstään palautetta ja että myös henkilöstöllämme on mahdollisuus antaa palautetta säännöllisesti esimerkiksi kehityskeskusteluissa ja henkilöstötutkimuksessa. 

Vastuullisen työnantajan periaate: työssä kehittyminen

Henkilöstön on tärkeää kokea, että omalla työpanoksella ja työn sisällöllä merkitystä. Coor haluaa varmistaa työntekijän kehittymisen, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen. Tavoitteenamme on, että henkilöstön työn merkitys näkyy yhteisissä arvoissamme ja että toimimme eettisesti ja ekologisesti.

Vastuullisen työnantajan periaate: tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus

Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Noudatamme kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. Varmistamme, että palkka maksetaan aikataulun mukaisesti ja oikein. 

Vastuullisen työnantajan periaate: hyvä hakijakokemus

Meille on tärkeää, että työnhaku ja siihen liittyvä hakuprosessi etenevät sujuvasti alusta loppuun. Meille kaikki hakijat ovat arvokkaita. Coorissa panostamme siihen, että  viestimme asianmukaisesti rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tulisikaan valituksi.