Työturvallisuuden perusteet

Coorin työturvallisuustoiminta perustuu perusajatukseen "jos työtä ei voi tehdä turvallisesti, sitä ei pidä tehdä ollenkaan". Tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuus ohjaa kaikkea toimintaamme eikä siitä tingitä missään tilanteessa. Turvallisuus on kiinteä osa jokapäiväistä työtä, ja jokainen työntekijä kantaa oman vastuunsa. Toiminnassa perustana ovat kaikille yhteiset työturvallisuuden pelisäännöt.

working environment and jobs at Coor | Coor

 

 

Coorissa noudatan ohjeita ja turvallisia työtapoja.

Noudatan ohjeita ja turvallisia työtapoja.

Coorissa käytän aina työtehtävän mukaisia työvaatteita

Käytän työtehtävän mukaisia työvaatteita ja henkilönsuojaimia.

Coorissa käytän vain niitä koneita ja työvälineitä, joiden käyttöön olen saanut opastuksen

Käytän vain niitä koneita ja työvälineitä, joiden käyttöön olen saanut opastuksen.

Ilmoitan tapaturmista, vaaroista ja läheltä piti -tilanteista

Ilmoitan tapaturmista, vaaroista ja läheltä piti -tilanteista sekä laitevioista välittömästi esihenkilölleni.

Coorissa noudatamme järjestystä

Noudatan järjestystä ja jätän työympäristön siistiksi työn päätyttyä.

Huolehdin omalta osaltani coorilaisten välisestä tiedonkulusta

Noudatan järjestystä ja jätän työympäristön siistiksi työn päätyttyä.

Coorissa kannan vastuuni hyvästä työilmapiiristä

Kannan vastuuni hyvästä työilmapiiristä. Puutun kaikkeen työpaikalla tapahtuvaan häirintään ja kiusaamiseen.