”Arvostan sitä, että minulla on enemmän aikaa lastenlasteni kanssa”

Palvelupäällikkö Birgit Marquardsen on päättänyt vähentää työaikaansa saadakseen itselleen enemmän vapaa-aikaa ja lisäaikaa lastenlastensa kanssa. Monien Coorin työntekijöiden lailla hän arvostaa mahdollisuutta hyvään tasapainoon työ- ja yksityiselämän välillä.

Birgit Marquardsen

Birgit Marquardsen aloitti tanskalaisen siivousalan yrityksen Elite Miljøn palveluksessa toukokuussa 2005. Kun Coor osti yrityksen vuonna 2018, Birgit päätti jäädä yritykseen. Pian tämän jälkeen hänelle annettiin mahdollisuus vähentää työaikaa ikänsä vuoksi, eikä hän epäröinyt.

”Minulle on erittäin myönteinen asia, että voin valita, paljonko teen töitä. Arvostan sitä, että minulla on enemmän aikaa lastenlasteni kanssa. Uskon, että monet iäkkäämmät ihmiset pysyisivät työelämässä, jos heillä olisi enemmän työaikaansa koskevaa vaikutusvaltaa. Uskon, että meillä on paljon kokemusta ja osaamista, jota voisimme hyödyntää, jos olisimme avoimempia ihmisten tarpeille eri elämänvaiheissa”, Birgit kertoo.


Vuonna 2022 tehdyn sisäisen kyselyn mukaan muun muassa joustavuutta sekä työn ja yksityiselämän hyvää tasapainoa pidetään parhaina asioina Coorissa työskentelyssä. Birgit Marquardsen on asiasta samaa mieltä. Hän työskentelee tällä hetkellä 22 tuntia viikossa. Hänen mukaansa Coor tarjoaa hyvät mahdollisuudet joustavaan työelämään.


”Minulla on enemmän vapautta suunnitella omat työaikani ja varmistaa, että ne sopivat asiakkailleni ja kollegoilleni. Minulla on erinomainen keskusteluyhteys esihenkilöni kanssa – hän auttaa ja tukee tarvittaessa. Hyvän viestinnän ja joustavien työmenetelmien ansiosta on mahdollista löytää kaikille sopivia ratkaisuja”, Birgit selittää.


Birgitin tärkein tehtävä on tarjota palvelua Coorin asiakkaille ja huolehtia kollegoidensa intresseistä. Toistuviin tehtäviin kuuluvat koulutus, rekrytointi ja ongelmanratkaisu.


”Parasta työssäni on monipuolisuus. Tehtävien vaihtelevuus on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että olen pysynyt samassa yrityksessä niin pitkään”, Birgit toteaa.

Birgit Marquardsen

Työtehtävä: Palvelupäällikkö

 

Ikä: 64

 

Asuinpaikka: Aalborg, Tanska

Parasta Coorissa

Työntekijöiden mielestä lämminhenkinen kulttuuri on yksi Coorin parhaimpia puolia työnantajana. Tämä käy ilmi vuonna 2022 työntekijöille tehdystä kyselystä.  

Lue, mitä muiden työntekijöiden mielestä on parasta Coorissa!