Guiding stars, Coor, service with IQ

Johtotähdet

Coorin johtotähdet eli arvot ohjaavat toimintaamme.

Coorin arvot

Yrityskulttuurimme perustana ovat arvomme eli kolme johtotähteä, jotka ohjaavat työtämme sekä suhtautumista toisiimme ja asiakkaisiimme. Ne muodostavat perustan koko palveluntoimituksellemme.

Näemme pidemmälle

Tässä johtotähdessä on kyse tarkkaavaisuudesta ja kyvystä asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Meidän on pyrittävä ratkaisemaan ongelmat jo ennen niiden syntymistä.

Kuuntelemme

Tämä johtotähti liittyy avoimuuteen ja viestintään. Meidän on suhtauduttava avoimesti näkemyksiin ja ideoihin, jotka koskevat toimintamme tai työtapojemme kehittämistä ja parantamista. Meidän on varmistuttava siitä, että ymmärrämme viestit oikein. Meidän on myös puhuttava ja kirjoitettava niin, että muutkin ymmärtävät.

Luomme menestystä

Tässä johtotähdessä on keskeistä aktiivisuus ja työpanoksen parantaminen. Emme jahkaile vaan toimimme. Kumpikin osapuoli hyötyy, kun olemme luovia ja kehitämme asiakkaillemme tavallista älykkäämpiä ja kustannustehokkaampia ratkaisuja.