Siivouspalvelut

Tarpeenmukaisella siivouksella laatua ja kustannustehokkuutta

Tarpeenmukaisessa palvelutuotannossa siivoojan työpanos voidaan kohdentaa sinne, missä sitä tarvitaan.

Keskiössä lopputulos

Puhtaiden tilojen siivous on resurssien hukkaamista, kun taas erittäin likaisten tilojen siivoamatta jättäminen aiheuttaa pintojen kulumista. Tilojen käyttö ja likaantuminen eivät useinkaan jakaudu tasaisesti vaan vaihtelevat ajan myötä. Sateisina päivinä pinnat tulevat kuraisiksi. Toisinaan tiloissa taas on paljon vierailijoita, ja WC-tilat ovat tavanomaista ahkerammassa käytössä.

Coorin tarpeenmukaisen siivouksen malli perustuu asiakkaan kanssa yhdessä sovittuihin laatutasoihin. Ammattitaitoinen tiimi suunnittelee tehtävät työt niin, että työaika käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Työn suunnittelussa voidaan hyödyntää esimerkiksi anturien tuottamaa tietoa tilojen kävijämäärästä tai käyttöasteesta. Tarpeenmukainen siivous antaa paremmat edellytykset muutoksiin reagoimiseen ja palveluntoimituksen kehittämiseen asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Tarpeenmukaisessa siivouksessa keskiössä on lopputulos, kun taas perinteisessä mallissa tarkastellaan sitä, kuinka usein jokin toimenpide tulee suorittaa. Toiminta on joustavaa, kun palveluntuottaja voi sopeuttaa toimintaansa vastaamaan asiakkaan tarpeita ilman sopimusmuutoksia. Tämä on erityisen hyödyllistä muuttuvassa työympäristössä, kun tilojen käytössä ja asiakkaan toiminnassa on vaihteluita.

Tarpeenmukainen siivous käytännössä

Coor tuottaa siivouspalvelut Kiinteistö Oy Opetustalon omistamiin SLK-taloon ja Helia-taloon, joissa toimivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Business College Helsinki. Tiloissa hyödynnetään tarpeenmukaisen siivouksen mallia.

”Halusimme lähteä kehittämään siivouspalveluitamme kohti tarveperusteista siivousta, jossa teknologian avulla seurataan tilojen käyttöastetta ja mitoitetaan siivous sen mukaisesti”, sanoo Opetustalon kiinteistöjohtaja Simo Sirenne.

Tällä hetkellä tilojen käyttöastetta mittaavat anturit on asennettu WC-tiloihin ja porraskäytäviin, mutta jatkossa tavoitteena on käyttää teknologiaa kaikissa tiloissa.

Siivoukseen liittyviä artikkeleja

Kaikki {{category}}