Toimiston rooli tulevaisuuden työelämässä

Toimistolla on myös tulevaisuudessa tärkeä rooli, ja tulevaisuuden työelämä edellyttää joustavia hybridiratkaisuja, jotka kannustavat luovuuteen ja yrityskulttuuria vahvistavaan yhteistyöhön. Työpisteitä on aiempaa vähemmän, ja hyvinvointiin keskitytään yhä enemmän. Tämä kaikki käy ilmi Coorin teettämästä kyselystä yli 500 Pohjoismaissa toimivalle yritykselle.

Pandemian aikana ovat työntekijät eri Pohjoismaissa saaneet kokea etänä työskentelyn edut. He ovat säilyttäneet tuottavuutensa, pystyneet käymään suhteellisen tiivistä vuoropuhelua esihenkilöiden ja kollegoiden kanssa sekä voineet vähentää työn ja kodin väliseen liikkumiseen käyttämäänsä aikaa. Samaan aikaan moni on kaivannut sosiaalisia kontakteja ja monet innovointia ja kehittämistä edellyttävät työt on koettu helpommin toimistolla tehtäväksi. Työympäristö koetaan miellyttävämmäksi toimistolla kuin kotona (esim. parempi ergonomia), ja vahvan yrityskulttuurin rakentaminen on helpompaa paikan päällä toimistolla. Kyselyyn osallistuneiden yritysten henkilöstön mukaan he työskentelevät tulevaisuudessa noin puolitoista päivää kotona viikossa. Ennen pandemiaa etätyön osuus kokonaisviikkotyöajasta oli noin puoli päivää.

Vähemmän työpisteitä mutta enemmän joustavia avoimen työskentelyn tiloja

Kyselyyn osallistuneet yritykset uskovat, että tulevaisuudessa tarvitaan avoimempia ja joustavampia työtiloja, jotka kannustavat luovuuteen ja yhteistyöhön. Lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia yhdistää fyysinen läsnäolo digitaalisuuteen. Työpaikkaa on muokattava uusien teknologioiden mukaan, ja sen on myös tuettava inspiroitumista ja hyvinvointia esimerkiksi wellness-alueiden ja kahvilatarjonnan muodossa. Toimistotilan tarve saattaa pienentyä (arviolta 10–20 %), koska yksittäisiä työpisteitä tarvitaan aiempaa vähemmän.

”Teettämämme kyselytutkimus vahvistaa sen, mihin uskomme ja mitä olemme tähän mennessä oppineet. Toimistolle on paikka myös pandemian jälkeen. Tarpeet ovat kuitenkin muuttuneet, ja työnantajan on täytettävä nämä tarpeet voidakseen edelleen olla houkutteleva työnantaja. Monille asiakkaillemme tämä on yksi tärkeimmistä asioista juuri nyt. Useiden tutkimusten mukaan suurin osa työntekijöistä ajattelee, että kotona työskenteleminen toimii erittäin hyvin, mutta luovuuden, innovatiivisuuden ja kehittämisen kannalta yhteisellä fyysisellä työpaikalla on monia etuja. Hybriditoimisto on täällä jäädäkseen, mutta sitä on mukautettava. Vaikka tilantarve jatkossa vähenee merkittävästi, niin se ei silti tarkoita sitä, että toimiston merkitys vähenee. Yrityksillä on entistä suurempi tarve tehdä toimistoista houkuttelevia ja viihtyisiä – ja samalla luoda syitä palata toimistolle”, myyntijohtaja Jan Mäkelä Coorista sanoo.

Lue lisää: Tulevaisuuden työpaikka (pdf)

 

Tietoa tutkimuksesta: 

Kysely lähetettiin keväällä yli 500 Pohjoismaissa toimivalle yritykselle keväällä 2021. Vastaajilta kysyttiin, miten yritykset suunnittelevat toimivansa tulevaisuudessa ja kuinka vastaajien toimistot muuttuvat. Coorin työympäristöstrategioihin suuntautunut ja tulevaisuuden työpaikkoja yhdessä asiakkaiden kanssa kehittävä asiantuntijayksikkö Coor Advisory analysoi kyselyn tulokset.

 

Lisätietoja:

Marcus Karsten, toimitusjohtaja, Coor Suomi, puh. 010 234 3422, marcus.karsten@coor.com 

Jan Mäkelä, myyntijohtaja, Coor Suomi, puh. 010 234 3598, jan.makela@coor.com