Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Mikael Olsson

Oikea näkökulma tekee ympäristöajattelusta kannattavaa

Maapallon ilmaston lämpeneminen on tehnyt ympäristöstä kirjaimellisesti päivänpolttavan kysymyksen. Coorin asiantuntijat auttavat asiakasyrityksiä hallitsemaan energiantarvettaan tavalla, joka on sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kestävä. Kun näkökulma on oikea, ympäristöajattelu voi siis olla kannattavaa niin yritykselle kuin ympäristöllekin.

Energiahuollon tehokkuudesta ja kestävyydestä on monenlaisia näkemyksiä. Ei siis ihme, että monen yrityksen ja organisaation mielestä on vaikeaa saada kokonaiskuvaa omasta energiatilanteesta ja todellisesta säästöpotentiaalista.

Mikael Olsson työskentelee Coorissa asiantuntijana, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita pienentämään energiakustannuksia. Hänen mukaansa kokonaisvaltainen strategia voi vähentää paitsi kustannuksia myös globaaleja ympäristövaikutuksia. Tämä edellyttää kuitenkin näkökulman laajentamista.

– Yleensä ajatellaan, että energiahuolto ja ympäristövaikutukset ovat paikallisia kysymyksiä, mikä ei pidä paikkaansa. Vaikutusten saamiseksi onkin katsottava ympärilleen ja tarkasteltava asiaa globaalista näkökulmasta, sillä ympäristö ei välitä valtioiden rajoista. Pohjoismaiden ja Euroopan sähköjärjestelmät ovat kytköksissä toisiinsa, joten Suomen energiatehokkuushankkeet tai sähköntuotannon lisääminen vaikuttavat myös Eurooppaan.

Täysipainoisen ja kokonaisvaltaisen arvioinnin tekeminen edellyttää toiminnan nykyisen energiankulutuksen analysoimista. Yksi keskeisistä painopistealueista on sähkönkulutus, sillä sähköenergialla on suurimmat ympäristövaikutukset.

– Kaikki energiankulutus vaikuttaa ympäristöön, mutta yksi suurimmista ympäristövaikutusten aiheuttajista on energian muuttaminen sähköenergiaksi. Tämä johtuu siitä, että Euroopan energiahuoltojärjestelmässä on fossiilisilla polttoaineilla toimivia voimalaitoksia, jotka tuottavat markkinoilla käytettävän marginaalisähkön. Marginaalisähköllä tarkoitetaan viimeisiä prosentteja kaikesta siitä sähköenergiasta, joka toimitetaan Euroopan sähkönjakelujärjestelmään. Marginaalisähkö tuotetaan hiilivoimaloissa.

Sähkönkulutuksen vähentäminen vähentää ensisijaisesti hiilivoimalla tuotetun marginaalisähkön tuotantoa, millä taas on Mikael Olssonin mukaan suoria ympäristövaikutuksia.

– Jokainen yrityksen säästämä kWh vähentää Euroopassa poltettavan hiilen määrää ja sitä kautta hiilivoimaloiden kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi on todettava, että hiilen muuttaminen sähkövoimaksi on kallista. Esimerkkinä voidaan mainita, että 100 prosentista hiilienergiaa saadaan vain 30 prosenttia sähköenergiaa. Loput 70 prosenttia on hukkalämpöä. Pohjimmiltaan on siis kyse siitä, että Coor auttaa asiakkaitaan tekemään taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkeviä valintoja, jotka pohjautuvat olennaisesti energiajärjestelmien ymmärtämiseen, Mikael Olsson jatkaa.

Coor auttaa käytännössä esimerkiksi varmistamalla, että yritys ei maksa liikaa energiaveroja, tai toimimalla asiantuntijana energiasopimusten kilpailuttamisessa. Mikael Olssonin mukaan monet yritykset maksavat sähköstään ylihintaa.

– Tarjouskilpailuissa saavuttaa selkeitä etuja, jos ymmärtää energiajärjestelmien kokonaisuutta. Paras lopputulos saadaan käymällä kokonaisvaltaisesti läpi asiakasyrityksen energiakustannukset ja määrittelemällä niille vähentämistavoitteet.
Tämän lisäksi Coor auttaa myös analysoimaan kiinteistön tai teollisuuden energiajärjestelmien käytännön toimivuutta.

– Tällöin pohditaan esimerkiksi sitä, käytetäänkö järjestelmiä optimaalisesti ja häiritsevätkö järjestelmät toistensa toimintaa. Analysoitavaa ja vastattavaa riittää, mutta lopputuloksena on parannusehdotuksia, joiden toteutuminen pienentää energiakustannuksia. Yleisesti voidaan sanoa, että tällä alalla on valtavasti potentiaalia, Mikael Olsson summaa.

Oikea näkökulma tekee ympäristöajattelusta kannattavaa

Tietoa Coorin energia- ja ympäristöpalveluista

Palveluiden päätavoitteena on ohjata ja kehittää asiakkaiden energiaan liittyvää käyttö- ja kunnossapitotyötä.

 Esimerkkejä palveluista:

  • sopimusanalyysi, sopimusstrategia ja hankintatuki
  • energiaverojen optimointi
  • sopimusten optimointi ja seuranta
  • energia-asioiden hallinta (energia-, vesi-, viemäri-, LVI-, jäähdytin- ja prosessijärjestelmätilastojen keruu, muokkaus ja laatiminen)
  • ilmastoselonteot (energiankulutuksen perusteella las kettu hiilidioksidin aiheuttama ympäristökuormitus)