Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Millaista on hyvä palvelu?

Asiakkaamme eri Pohjoismaissa kertovat mielipiteensä. Tällä kertaa he arvioivat, mitä hyvä palvelu heille tarkoittaa.

Oulun yliopisto

Mella Seppänen, Oulun yliopistoMella Seppänen, Oulun yliopisto

Hyvää palvelua on se, että asiat tehdään sen mukaan, mitä on sovittu. Silloin sekä asiakas että palveluntoimittaja voivat olla rauhallisin mielin. Hyvän palvelun edellytyksenä on myös luotettava ja ammattitaitoinen toiminta. On tärkeää, että palveluntoimittaja on joustava ja pystyy mukautumaan asiakkaan toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Sujuva tiedonkulku on erityisen tärkeää muutostilanteiden yhteydessä.

Capgemini

Håkan Arnstad, CapgeminiHåkan Arnstad, Capgemini

Hyvä palveluntoimittaja on perillä asiakkaan liiketoiminnasta ja toivomuksista, minkä myötä on mahdollista reagoida nopeasti erilaisiin tilanteisiin sekä tehdä tehostamis- ja parannustoimenpiteitä. Tämä edellyttää, että palveluntoimittaja on "kentällä" ja tekee koko ajan proaktiivisesti havaintoja asiakkaan toimintaympäristössä sekä puuttuu toimenpiteitä vaativiin asioihin välittömästi.

Stora Enso

Erik Sjölund, Stora EnsoErik Sjölund, Stora Enso

Hyvä palvelu tarkoittaa minulle seuraavaa: kuuntelua ja asiakkaan tarpeiden kunnioittamista sekä joustavuutta asiakkaan toiminnan muuttuessa. Mikäli palveluntoimituksessa tapahtuu virheitä, on tärkeää, että virhetilanteisiin suhtaudutaan avoimesti, nöyrästi ja rehellisesti.