Kiinteistöhuolto

Vastuullisuus julkisissa rakennuksissa?

Vankilat, tuomioistuimet ja koulut voivat olla haasteellisia kohteita kiinteistöpäällikölle, jos rakennuksista haluaa kestävän kehityksen mukaisia. Vacse-kiinteistöyhtiön Sara Jägermo kertoo älykkyyden ja kestävyyden edistämisestä julkisissa rakennuksissa, joihin liittyy lisäksi erityisiä lainsäädäntövaatimuksia.

Älykkyys julkisissa rakennuksissa

Vacse on seitsemän ruotsalaisen eläkesäätiön perustama kiinteistöyhtiö, joka keskittyy julkiskiinteistöihin. Yhtiö omistaa, hallinnoi ja kehittää oikeuslaitoksen ja oppilaitosten kiinteistöjä sekä julkisia palvelukiinteistöjä. Vuokrasopimukset ovat pitkiä, ja ne perustuvat pitkäaikaiseen tuottoon.

– Yksi toimintamme peruspilareista on pitkäjänteisyys, ja niin pitääkin olla, koska hallinnoimme eläkerahoja. Pitkäjänteisyys läpäisee oikeastaan koko toimintamme. Kiinteistöpalveluista puhuttaessa avaintekijänä on ehdottomasti vasteaika, koska siihen kiteytyy niin monia kriittisiä asioita. Esimerkiksi poliisitalon portin on toimittava kiireellisissä hälytystilanteissa, sillä muuten siitä ajetaan läpi. Hätä ei lue lakia, Sara Jägermo sanoo.

Vacse on nykyisin Ruotsin julkiskiinteistöalan suurimpia toimijoita, ja se omistaa muun muassa oikeustaloja ja korkean turvatason vankiloita. Julkiskiinteistöt tarjoavat kiinteistö- tai palvelupäälliköille monenlaisia haasteita, koska niissä pitää ottaa huomioon monia normaaliin kiinteistönhoitoon kuulumattomia seikkoja. Pitää esimerkiksi miettiä, miten käräjäoikeuden katto suojataan helikopterilla tehtävän pakoyrityksen varalta.

– Tässä tarvitaan paljon ymmärrystä, ja kansalaisena sitä ymmärtää usein perustasolla, miten poliisitoimi ja vankila toimivat. Kunnossapitotöitä ei voi silti tulla tekemään tuosta vain ilmoittamatta, ja myös toiminnan rakenne pitää hahmottaa. Se vaatii kaikilta asianosaisilta paljon tavallista suurempaa tietämystä.

Vastuullisuus kaiken keskiössä

Vastuullisuus on julkiskiinteistöjen pitkäaikaisomistajille yksi toiminnan peruspilareista ja koko sen arvopohjan määrittäjä. Vacse aloitti syksyllä 2017 kaikkien sertifioimattomien kohteidensa BREEAM In-Use -sertifioinnin, ja lähitulevaisuuden tavoitteena on koko kiinteistökannan sertifiointi. Vacsen ajattelussa vastuu ei kuitenkaan rajoitu vain kiinteistöihin, vaan lisäksi painotetaan sosiaalista vastuuta. Julkiskiinteistöissä se voi tarjota myös kiinnostavia haasteita.

– Suurena haasteena on se, että tässä ei voi toimia miten sattuu, vaan lait ja asetukset pitää ottaa huomioon. Esimerkiksi selleihin ei voi soveltaa samoja vastuullisuusvaatimuksia kuin rakennuksiin yleisesti. Niitä koskevat ihan toisenlaiset oikeudet, jotka liittyvät esimerkiksi lämmitykseen ja jäähdytykseen. Asia on vain hyväksyttävä, mutta sen vuoksi myös viranomaisten oma uudistumishalu on niin tärkeä.

Sara Jägermo korostaa keskustelun merkitystä. Rikosseuraamus- ja muille viranomaisille tulee osoittaa, että tahtoa löytyy. Sitten on yhdessä kylvettävä siemenet, jotka johtavat toimintatapojen muutokseen. Ehkä juuri tämä asenne toi Vacselle hiljattain kansainvälisen ympäristöpalkinnon parhaasta BREEM In-Use -sertifioidusta rakennuksesta (Sollentunan korkean turvatason vankila).

– Vastuullisuuskysymyksistä puhuttaessa ajatellaan usein virheellisesti, että kiinteistönomistajat haluavat vain säästää rahaa. Me emme kuitenkaan hyödy tästä penniäkään. Päinvastoin kyse on panostuksesta, joka hyödyttää vuokralaisiamme. Lisäksi meidän on otettava huomioon uudet ilmastorealiteetit. Esimerkiksi vedestä puhutaan mielestämme nykyisin aivan liian vähän rakennusten kulutusmittausten yhteydessä. Vesihän ei ole aiemmin ollut ongelmana Pohjolassa, mutta nyt se on ongelma.

Vacsen hallinnoimalle Södertäljen poliisitalolle on nyt tulossa mehiläispesiä, joiden on tarkoitus lisätä pölytystä, ja katolle on asennettu merensinisiä aurinkokennoja. Myös talon tilasta kertovat infonäytöt sekä kasvistoa ja eläimistöä hyödyttävät hyönteishotellit ovat laajassa käytössä. 

– Viisi vuotta sitten nämä asiat eivät olleet tapetilla, mutta nykyisin tiedostetaan jatkuvan vastuullisuustyön tärkeys. Coorin kaltaisilla kiinteistöpalveluyrityksillä on tässä erittäin tärkeä tehtävä, joka liittyy käyttäjien ja vuokralaisten käyttötottumusten muuttamiseen. Lämmitystä, jäähdytystä ja valaistusta pitää oppia käyttämään oikealla tavalla. Samalla kyse on tietysti siitä, että kaikki näissä kiinteistöissä työskentelevät vastaavat yhteiskunnan perustoimintojen sujumisesta. Pienetkin asiat ovat tärkeitä, ja siksi meillä pitää olla oikeat ihmiset oikeassa paikassa.

MIKÄ IHMEEN BREEAM?

BREEAM kehitettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1990. Se on Euroopan yleisin ympäristöluokitusjärjestelmä, ja sitä on käytetty yli 500 000 kiinteistössä eri puolilla maailmaa. Lue lisää BREEAMista.